منزلی در دوردست

مشخصات بلاگ
منزلی در دوردست

از من می شنوی؟ هر کس گفت دنبال من بیا من رسم جدید آوردم پشتت را کن بهش و برو دنبال کارت.
محلش نگذار. کسی قرار نیست رسم جدید بیاورد. همان رسم قدیم است قرار است همان را یادت بیاورند. ذکر اصلا یعنی همین دیگر. یعنی یادآوری

آخرین مطالب

 


السـلام علیـک یا اباعبـدالله الحسین...روی دستش پسرش رفــــت ولـی قولش نه...

 

 

 

 

 

 

 

دشت خشکید و زمین سوخت و باران نگرفت...     شعر : فاضل نظری

 

 

 

 

 


چشمی حقیقت بین کنار کعبه میگفت

انسان فراوان است اما " آدمی" نیست


  


شعر : فاضل نظری